Frilla

Design Anu Kaartinen

Näyttävien Frilla-sormusten kepeän kaartuva muoto muistuttaa poimutettua röyhelökaulusta. “Frilla onkin röyhelöä tarkoittava murresana Raumalta, jossa omat juureni vahvasti ovat”, Anu Kaartinen kertoo. Sormusparista toinen on loivempi ja toinen jyrkemmin kaartuva. Ne toimivat hyvin myös yksinään, tai röyhelömäisen runsaana vielä useamman sormuksen yhdistelmänä.

Frilla ring with a curved shape resembles of a ruffled collar. “Frilla is a word meaning a frilly or frilled in Rauma area dialect, where my roots are very strong,” says goldsmith Anu Kaartinen. In the pair of rings the other one is lighter and the other one is more steep. The rings work also well on their own, or a sleek, yet rich combination of more rings.