I!

Design Jussi Louesalmi

I! sormus sai alkunsa sattumasta, jossa asiakas halusi teettää sormuksen omista timanteista, jotka olivat melkein kaikki eri kokoisia. Suunnitelma eteni nopeasti sommitelmaan, jossa timantit ikään kuin ripoteltiin pisaroiksi sormuksen kehälle harmoniseksi kokonaisuudeksi. Alkuunsa sormus olikin nimeltään Ilon pisarat. I! on herkullinen sormusmalli, joka taipuu moneen eri muotoon ja helposti muutettavissa toisen sormuksen rinnalle sopivaksi. Poreileva herkkyys tuo iloa kantajalleen!

I! ring originated from a coincidence where the customer wanted to make a ring from their own diamonds, which were all different sizes. The plan proceeded quickly to the composition in which the diamonds were sprinkled like drops on the ring’s surface. In the beginning the ring was called Drops of Joy. I! is a delicious ring model that bends into many different shapes and can easily be modified to adjust the ring next to it. Bubbling sensitivity brings joy to its bearer!